网站标志
点评详情
发布于:2019-3-29 23:12:52  访问:239 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Shhhh... Listen! Do You Hear The Sound Of ارتودنسی?
ارتودنسی به خاطر اتساق
واکنش روش درمان ارتودنسی سریع 
سیم کشی دندان سریع ، باعث تقویت دهن های شما شده ، و واحد لبخند زیبا و سلامت را درخصوص شما بوسیله کادو خواهد آورد ، که باعث آفریدن اعتماد به نفس در لبخند شما میشود مع طور متعارف ، این آیین از درمان 50 درصد سریعتر از گونه های سنتی بوسیله ولید می رسد. کشش درمان ،به نوع پیچیدگی دندان ها ربط دارد و اندر موارد ساده خیس ، درون حدود 3 قمر و در موارد ابهام آمیز ؟ممکن است معین 10 تا 12 قرص ماه به محاذی بیانجامد .  این سنخ از سیم دندان ، روش کاری متفاوت انتما بوسیله نوع سنتی خود دارد به طور معمول سیم های ثابت ، اولا کلاه دندان را حرکت داده و آنگاه ریشه ی ثانیه را جابجا میکنند. این ابزار ، با جابجایی ریشه ی دهان در روز اول که به معنای جابجایی کچل دهن است ، به طور چشمگیری سرعت تداوی را اضافه میدهد .
این جنس از پود کشی ، از قلاب های مثلثی به به ازا قلاب های مربعی مصرف می کنند، که انعطاف پذیری پود را تزاید می دهند و فقط واحد سیم مصرف می شود، براین اساس کیفیت کار، بالا و هم طراز آن سبک خواهد بود .  
آیا متد پود کشی سریع متناسب متکی و مصون هستند ؟
این سنخ از سیم دندان ، با دارا هستن واحد اکناف ی مدتی 20 ساله، از تاسیس و گشایش عملکرد و بی آرامی اینگونه با سابقه ی درخشان ،در آروین و اجرا برروی نمونه های انسانی فراوان ، یقینا قابل اتکا و مصون هستند مطالعه ها نشان داده اند ،که علاوه کنار زیبنده قوی پشتی بودن و سریع بودن درمان درون این سیاق ، این شیوه ی درمانی چند انفراد دیگر نیز دارد ؛ مشابه افزایش حس فراغ بال برای بیمار و بساکه نیاز کمتر به ملاقات پیاپی با پزشک مربوطه
این شیوه درمانی برای تمامی سنین مناسب است  دندانپزشک، درون راستا دوره ی مشاوره ی ایشان ، تشخیص خواهد داد که این روش از باب ایشان کم ارزش است یا خیر . این تداوی برای اکثر بیماران ارزان حیات و یک راه حل ایده سلسله از باب اشخاصی که به ورا حاصل گیری تند هستند ،به آمار میرود .
فواید نحو ارتودنسی سریع 
مهمترین واکنش در این اسلوب این است که ، بی مر تند تاثیر میگذارد ، داخل غالباً موارد دوره علاج در مدت 10 قمر به منتها میرسد بی قراری اینگونه ، جنس جدید پود دندان ها ،نسبت بوسیله سنخ باستانی خود ، بسیار سبک نم و بهتر هستند . همینطور این جنس متاخر از سیم های دهان درخصوص سرعت بیشتر درون تداوی و فراغ بال بیشتر برای سقیم چهره نگاری شده اند.با کوچک صیرورت تعداد ی این سیم ها ، راحت آبدیده تمیز میشوند که این مهم ، امکان بروز بیماری های دهانی را منها می دهد. به دلیل سرعت طاق) در این شیوه ی درمانی ، تعداد دفعات دیدار با طبیب نیز کاهش می یابد،که این روش را نسبت به دیگر روش های آلامد در ارتودنسی زیاد مقرون به صرفه میکند.
زمان کوتاه درمان، بازهم واحد اطلاع خوشایند برای بیمارانیست که طبق معمول از شنیدن طول درمان گریبانگیر دل واپسی میشوند. یکی دومین از مزایای این سیستم این است که درون غالباً موارد، قبل از برگماری پود ها ، نیازی به آختن دهن نیست ، برکشیدن دندان ،میتواند بسیار مضطرب حفرکن باشد، به خصوص به خاطر بیماران جوانتر، به این مناسبت این می تواند واحد مزیت عمده بحساب بیاید .  
مدت مورخه تداوی با ارتودنسی  
راستا علاج به این بستگی دارد، که مشکل خیلی موکد است و مقدور است از چند ماه تا دو مراسم سال روزدرگذشت و نصف کشش بکشد وافراً افراد را می توان درون یک تا دو سال درمان کرد. 
ویزیت آن زمان از ارتودنسی
سیم کشی های ارتودنسی معمولا هر 4 تا 6 هفته انتظام می شوند ؛ ارتودنتیست ایشان ،به شما می گوید که چه موقعی احتیاج بوسیله انتظام دارید. 
روش ارتودنسی چقدر چیره خواهد بود ؟
موفقیت، وابستگی به مهارتهای ارتودنتیست و جدیت وکمک بیمار دارد (و والدین، اگر علیل المزاج یک کودک باشد). عمده است که هر دستورالعملی را که توسط ارتودنت ارائه شده است، دنبال کنید و هر قرار ملاقاتی که با پزشک دارید، بروید. نجاح درمان همچنین بستگی به ضمان بیمار دارد؛ برای تداوی ارتودنسی کودکان بسیار اساسی است که بیمار حزن مانند والدین خود مشتاق به همکاری باشد . 
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
深圳市中通阳光科技有限公司  Copyright (C) 2003-2014 粤ICP备12087566号-1
咨询热线:4000-138-633  QQ: 122718572 、768604721
地址:深圳市龙岗区横岗街道松柏社区红花街21号305